Pinokkió a városba megy, 50×50 cm, olaj, vászon – Pinocchio is going to the Town, 50×50 cm, oil on canvas